társasági jog
ingatlanjog
nemzetközi kereskedelmi jog és nemzetközi szerződés jog
pályázatok készítése
mediátori tevékenység
e-cégeljárás, e-cégalapítás

társasági jog
(e területen Irodánk tevékenysége felöleli a : a cégalapításhoz szükséges jogi dokumentumok elkészítését; szindikátusi szerződések készítését; a társaság belső szabályzatainak elkészítését; a cégadat-változással kapcsolatos jogi dokumentáció elkészítését; vállalatfelvásárlás esetén a cégátvilágítás elvégzését; a társaság átalakulásával és megszűntetésével kapcsolatos jogi dokumentáció elkészítését.)

ingatlanjog
(ingatlanszerzés esetén az Iroda elvégzi a teljes jogi átvilágítást, az adásvételi, tervezési, vállalkozási szerződések elkészítését; bérbeadás esetén elkészíti az általános bérleti szerződést; jogi tanácsadást nyújt ingatlan-fejlesztés, és hasznosítás terén)

nemzetközi kereskedelmi jog
(e területen az Iroda tevékenysége felöleli a nemzetközi jogügyleteket bonyolító társaságok állandó cégképviseletét, kereskedelmi szerződéseket és egyéb kereskedelmi jogi dokumentációkat készít, állandó megbízás alapján üzleti és jogi levelezést folytat angol, német, olasz és spanyol nyelven)

pályázatok készítése
(az Iroda fő tevékenységei közé tartozik az EU támogatási rendszerekkel kapcsolatos szaktanácsadás kis- és középvállalatok, önkormányzatok, non-profit és regionális fejlesztési szervezetek részére, továbbá EU források felkutatása, hazai és uniós pályázatok készítése, projektmenedzselése)

mediátori tevékenység
(a mediátor elősegíti a természetes személye és szervezetek személyi és vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült viták egyezséggel történő rendezését;

a tevékenység lényege a konfliktushelyzet feloldása, egy pártatlan harmadik személy (mediátor) segítségével: a közvetítőként eljáró személy nem vizsgálja a felróhatóságot, jogellenességet, nem állapít meg felelősséget, csupán mediálja az egyezség létrejöttét; a mediátor a vitában álló feleket olyan helyzetbe hozza, hogy a saját felelősségükre az általuk meghatározott célt, az egyezség létrehozásához vezető utat megtalálják. A mediátor bizonyítási eljárást nem folytat le, hiszen eljárásának nem célja a tényállás objektív feltárása: a felek önkéntes elhatározással maguk határozzák meg a jogikat és kötelezettségeiket meghatározó megállapodás tartalmát)